Zdroj: http://www.tokamaradi.cz/index.php?a=498  •  Vydáno: 21.5.2024 9:59  •  Autor: vlacek

Předtáborovka na TZ Rozbřesk (17. - 19. 5. 2024)

Tak konečně došlo na dlouho odkládanou brigádu na tábořišti TZ Rozbřesk. Bylo potřeba provést hlavně první sečení trávy, nějaké terénní úpravy a odklidit vyvrácené stromy. Počasí bylo jako na houpačce, ale za sobotu jsme zvládli s pomocí rodičů a různorodé techniky louku pokosit. Navíc přijel kamarád Radar se svým bagříekm a odvedl veliký kus práce...

Kamarád Martin zase pořezal vývraty stromů. Jiní rodiče se zakousli do sečení louky. Někteří vyuili možnosti si vyzkoušet práci s bagrem. Buffy fotila a pořídila krásná videa z dronu.

Bohužel v sobotu k večeru přišly veliké deště. Nedalo se sedět ani u ohně, tak jsme si vytvořili improvizované ohniště v táborové kuchyni. Toho jsme využili i v neděli, protože přišla vleliká bouřka. Naštěstí před polednem přestalo pršet a mohli jsme uklidit tábořiště.

Děkuji všem za veliký kus odvedené práce.

Kdo tu byl:

rodina Malcová, Marek Závordný, Martin Míča, Miša Krylová, Olda Slavíček, Radar, Buffy, Šíma, Filip a Zuzka Grau,  Lexa, Kecka a S.V.